ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED
PHILIPSI E-POE KASUTUSTINGIMUSED
PALUN LUGEGE ENNE OSTU SOORITAMIST NEID TINGIMUSI

Mõisted

 1. Philipsi e-pood (edaspidi e-pood) on elektrooniliselt pakutav teenus: kasutajad võivad tutvuda selle sisuga, sõlmida lepinguid interneti vahendusel ja maksta kauba eest; e-pood asub veebiaadressil www.shop.philips.ee.
 2. Müüja (ka teenusepakkuja või Philips) on SIA Philips Baltic, registreeritud aadressil Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads LV-2167,  registrikood 40003127690.
 3. Kasutaja on isik, kes kasutab e-poe veebisaiti, sealhulgas isik, kes ostab tarbijana kaupa.
 4. Tarbija on isik, kes vastab Eesti Vabariigi tarbijakaitseseaduse § 2 lg 1 p-s 1 (füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega).
 5. Konto on e-poe osa, kus tarbija võib hallata oma isikuandmeid, näha esitatud tellimuste staatusi ja esitada tellimusi pärast süsteemi sisselogimist ilma, et peaks oma isikuandmeid uuendama.
 6. Registreerimine on ühekordne vabatahtlik tasuta tegevus kasutajakonto loomiseks, milleks kasutatakse poe veebisaidi halduspaneeli.
 7. Kaup on mis tahes toode (või teenus), mis on müügilepingu alusel e-poest ostetav.
 8. Müügileping on kauba müügileping, mis on sõlmitud Philipsi e-poes müüja ja tarbija vahel.
 9. Sisu on müüja või selle partnerite info, andmed, sisu, elemendid, materjalid, algoritmid, diagrammid, tööd, tähised, logod, sõnad, märgid, sümbolid, kirjeldused ja pildid sõltumata nende iseloomust, vormingust ja salvestamis- või edastamismeetodist, mis asuvad Philipsi e-poe veebisaidil.
 10. Teenused on teenused, mida müüja pakub elektrooniliselt neis kasutustingimustes kirjas olevas e-poes.
 11. Üldised kasutustingimused on välja toodud käesolevas dokumendis.
 12. Üldteave

1.1. Ettevõte, mis haldab e-poodi aadressil https://www.shop.philips.ee  ja pakub seal teenuseid, sealhulgas kauba müüki, on UAB Trimis (registrikood 304892457, aadress J. Jasinskio g. 4–15, Vilnius, Leedu), mis tegutseb ettevõtte SIA Philips Baltic (aadress Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads LV-2167, registrikood 40003127690) nimel.

1.2. E-poest võivad kaupa osta ainult tarbijad (füüsilised isikud, kes sõlmivad müüjaga õigusliku tehingu, kuigi ei ole otseselt seotud müüja ettevõtlustegevuse või kutselise tegevusega). Kauba kohaletoimetamine on võimalik ainult Eestis, Lätis ja Leedus.

1.3. Allpool on kirjas kasutustingimused, mille järgi pakutakse e-poe veebisaidil kaupa müügiks. Iga kasutaja, sealhulgas tarbija, kes tellib e-poest kaupa, on kohustatud nendest kasutustingimustest kinni pidama.

1.4. Müüja elektrooniliselt pakutavate teenuste jaoks on need üldised kasutustingimused normid, mida käsitletakse Eesti Vabariigi Infoühiskonna teenuse seaduses (vastu võetud 14.04.2004 RT I 2004, 29, 191, jõustumine 01.05.2004)

1.5. Ostmise tehniliste nõuete täitmiseks peab tarbijal olema aktiivne e-posti aadress ja internetiühendusega seade, mis vastab järgmistele minimaalsetele tehnilistele nõuetele:
veebibrauser Internet Explorer (versioon 9.0 või uuem) aktiveeritud ActiveX-i, JavaScripti un küpsistega; Mozilla Firefox (versioon 30 või uuem) aktiveeritud Java, JavaScripti ja küpsistega või Google Chrome (versioon 30 või uuem) Java, JavaScripti ja küpsiste toega; ekraani minimaalne eraldusvõime peab olema 1024 x 768 pikslit.

1.6. Üldised kasutustingimused on kasutajale kättesaadavad tasuta, et kasutajad võiksid oma IKT-süsteemi abil pääseda ligi tingimuste sisule, neid muuta ja salvestada.

1.7. Teenusepakkuja pakub e-poes neid teenuseid:
i. poes müügil oleva kauba esitlus;
ii. võimalust e-poes kaupa tellida ja sõlmida müügileping interneti teel;
iii. võimalus luua ja kasutada kontot.

1.8. Juurdepääsuks i. ja ii. punkti teenustele ei ole vaja registreeruda ega kontot luua.

1.9. Juurdepääsuks iii. punkti teenusele on vaja registreeruda.

 1. Poe kasutustingimused

2.1. E-poes kohustub Philips pakkuma teenuseid üldiste kasutustingimuste järgi.

2.2. Teatud teenuste kasutamine on e-poes tasuta, sealhulgas selliste teatud ressursside kasutamine, mis on kättesaamatud registreerimata kasutajatele.

 1. Tellimus

3.1. Kauba tellimiseks peab tarbija olema vähemalt 18 aastat vana ja täielikult õigusvõimeline.

3.2. E-poes kauba müügilepingu sõlmimiseks minge e-poe veebisaidile, valige e-poes saadaval olev kaup ja esitage e-tellimus vastavalt teabele, mida teile kuvatakse.

3.3. Kauba tellimiseks tuleb e-poe veebisaidil täita tellimisvorm:
pärast seda, kui kasutaja on ennast e-poe kontole sisse loginud (sait www.shop.philips.ee  kontrollib kasutajanime ja parooli õigsust) või loonud endale uue isikliku e-poe konto, tuleb vajutada nuppu „Vormista tellimus”; samuti on võimalik esitada müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed end süsteemi sisselogimata.

3.4. MÜÜJA EI VÕTA VASTU TELLIMUSI, MIS ON TEHTUD TEISITI KUI EESPOOL KIRJELDATUD.

3.5. Tellimuse esitamiseks toob tarbija e-poe ostukorvis välja sellise info:
– tellitav kaup ja selle hulk;
– aadress, kuhu tellitud kaup toimetada;
– kohaletoimetamise viis (ainult firma DPD kullerit kasutades on kohaletoimetamine tasuta);
– makseviis (saadaval olevad makseviisid on kirjas veebisaidil https://www.shop.philips.ee).

3.6. Tarbija koostab tellimuse ja kinnitab seejärel, et nõustub üldiste kasutustingimustega. Tellimus edastatakse, kui tarbija on kasutustingimustega nõustunud, need kinnitanud ja vajutanud nuppu „Telli”. Kuni tarbija ei ole vajutanud nuppu „Telli“, on tal võimalus muuta sisestatud andmeid ja kaupa valida. Selleks järgige tarbijatele mõeldud teateid ja infot e-poe veebisaidil.

3.7. Iga toote kõrval kuvatakse ka üht järgmistest teadetest:
„Toode on saadaval” – toode on saadaval ja võite selle soetada;
„Toode ei ole saadaval” – toode on välja müüdud ja seda ei saa teatud ajaperioodil või määramata ajal osta.
Ajavahemikul, mis jääb tellimuse esitamise ja müüjalt tellimuse vastuvõtu kinnituse saamise vahele (tellimuse täitmiseks vajalik tingimus), võib korvis olev kaup laost otsa lõppeda. Sellisel juhul tellimust ei täideta.

3.8. Kui tarbija esitab tellimuse, avaldab ta soovi sõlmida müüjaga müügileping üldiste kasutustingimuste järgi. Kui tellimust ei saa täitmiseks vastu võtta, teavitab müüja sellest tarbijat e-kirja teel 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest.

3.9. Kahe tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist saab ostja e-kirja pealkirjaga „Ostu kinnitus”, milles kinnitatakse kõik olulised tellimuse osad. Müügileping on sõlmitud, kui makse on laekunud ja tarbija saab vastava e-kirja.

3.10. E-kiri sisaldab teadet ostu kohta, s.o. lepingu numbrit ja kuupäeva, lepingu osapoolte andmeid, tellitud kauba peamiseid tunnuseid, lõpphinda ning makseviisi ja -kuupäeva, kohaletoimetamise aadressi, viisi ja maksumust, teavet võimaluse kohta lepingust taganeda ja teavet selle kohta, kuidas osapooltega ühendust võtta.

3.11. Müügileping on sõlmitud eesti keeles ja selle sisu vastab üldistele kasutustingimustele.

3.12. Müügilepingu sisu kinnitamine, tagamine ja tarbijale esitamine: (1) need üldised kasutustingimused on saadaval veebisaidil; (2) teade (ostu kinnitus) saadetakse tarbija e-posti aadressile. Müügilepingu sisu registreeritakse ja kinnitatakse ka müüja IT-süsteemis.

 1. Allahindlused

4.1. Kuidas kasutada soodus- ja allahindluskoode? Sooduskoode jagatakse reklaamikampaaniate ajal kampaania tingimustel. Allahindluse kasutamiseks sisestage tellimust koostades kood vastavale väljale. Võite kasutada iga ostu jaoks ainult ühte koodi, mis tuleb sisestada täpselt nii, nagu on näidatud vastavas teates/lauses või vastavates tingimustes. Sooduskoode võib kasutada ainult vastavas teates/lauses või vastavates tingimustes näidatud aja jooksul ja neile kehtivad lisatingimused või neis välja toodud reeglid.

4.2. Allahindlusi ja reklaamipakkumisi ei liideta e-poes kokku; see käib näiteks registreerimisega kaasnevate uudiste, allahindluste, hooajaliste pakkumiste ja kinkekaartide kohta.

4.3. Reklaamitooted, müügitooted või tooted, mis ei ole e-poes püsivalt müügil, on saadaval piiratud koguses. Nende toodete tellimused täidetakse tellimuste kättesaamise järjekorras. Müüjal ei ole kohustust hoida kaupa müügil ja müüja võib selle vabalt müügilt eemaldada.

 1. Hinnad

5.1. Kõik hinnad on näidatud eurodes (EUR). Tellimusele kehtivad hinnad, mis on avaldatud e-poe veebisaidil tellimuse esitamise ajal. E-poe veebisaidil avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu. Tellimisvormis näidatud lõpphind on summa, mis tuleb tarbijal tasuda.

5.2. Kui kauba hind ei sisalda kohaletoimetamise tasu, maksab tarbija kohaletoimetamise eest tellimust esitades ettenähtud korras ja ulatuses.

 1. Tellimuse eest tasumine

6.1. Kauba eest tasumiseks võib kasutada makseviise, mis on välja toodud e-poe veebisaidil https://www.shop.philips.ee. Tasuda tuleb kohe pärast tellimuse esitamist. Kui müüja ei saa kätte tellimuses näidatud kogusummat (koos lisatasudega) kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, tellimus tühistatakse ja müügilepingut ei täideta.

6.2. Tasuda on võimalik ainult eurodes (EUR).

6.3. Kui tellimust esitades tasutakse krediitkaardiga, tuleb esitada oma krediitkaardi andmed. Krediitkaarti küsitakse arve esitamise või kauba väljasaatmise ajal. Müüja ei saada tellimust välja enne, kui krediitkaardi väljaandja pole lubanud kasutada kaarti tellimuse eest tasumiseks. Kui müüja ei saa sellist luba, informeeritakse sellest tarbijat 30 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest. Kui luba ei saada, tühistatakse tellimus ja müügilepingut ei täideta.

6.4 Maksete töötlemine – (isikuandmed edastatakse maksete teostamiseks autoriseeritud töötlejale Maksekeskus AS-le)

 1. Tellimuse kohaletoimetamine

7.1. E-poes esitatud tellimused toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti ja Leedu territooriumil.

7.2. Müüja täidab tellimuse (s.o. saadab kauba välja) 48 töötunni jooksul alates päevast, kui on kauba eest raha kätte saanud (makse laekub müüja kontole). Kauba kohaletoimetamise kuupäeva määrab kohaletoimetaja (1–2 tööpäeva). Kui kauba kohaletoimetamise kuupäevast ei peeta kinni (tarbijaga mitteseotud põhjustel), on tarbijal õigus esitada kaebus või taganeda müügilepingust.

7.3. Tellides kaupa, mis tuleb toimetada erinevatesse kohtadesse, tuleb iga aadressi puhul esitada eraldi tellimus.

7.4. Kui tellitakse mitu toodet ühele aadressile ja mõnda toodet ei ole enam saadaval (näiteks kui enne kauba väljastamist on tehtud kindlaks, et see on defektne), saadetakse kogu tellimus kliendile alles pärast selle kokkupanemist. Sellisel juhul on tarbijal õigus esitada kaebus või taganeda müügilepingust.

7.5. 24 tunni jooksul alates sellest, kui tellimus on edastanud kohaletoimetajale, teavitab Philips sellest e-kirja teel tarbijat.

 1. Müügilepingust taganemise õigus

8.1. Tarbija, kes on e-poe veebisaidil sõlminud müügilepingu, võib selle lõpetada 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast või tellitud kauba puhul 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ilma igasuguse põhjenduseta ja kuludeta, välja arvatud kulud, mis on kirjas allpool.

8.2. Müügilepingu lõpetamiseks võib tarbija saata taotluse e-kirjaga, kasutada kontaktivormi veebisaidil www.shop.philips.ee, saata taotluse posti teel müüja aadressile ja vajadusel küsida lisainfot klienditeenindusosakonnast telefoni teel 6683062 (kõnele rakendub operaatori tariif) esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00. Taotluse esitamiseks võib kasutada blanketti, mis on lisatud neile üldistele kasutustingimustele (1. lisa), või blanketti, mis on lisatud tarbijakaitseseadusele, aga see ei ole kohustuslik. 14-päevane tähtaeg tähendab, et piisab, kui saata taotlus 14 päeva lõpuks.

8.3. Periood, mille jooksul on võimalik müügilepingust taganeda, algab ostja või selle määratud kolmanda isiku tellitud kauba kohaletoimetamisega (mitte üleandmisega kohaletoimetajale).

8.4. Tarbija on kohustatud tagastama kauba müüjale või andma selle müüja volitatud isikule viivitamata, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, kui tarbija taganes müügilepingust, juhul kui müüja ei ole pakkunud võimalust ise kaup tagasi võtta. Piisab, kui tagastada kaup enne lõpetatud lepingu kehtimise tähtaja lõppu. Kaup peab olema pakitud nii, et oleks tagatud selle turvaline transportimine. Tarbija tasub kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (tagastamise hind).

8.5. Müüja peab viivitamata, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast tagastama tarbijale kõik tarbija tehtud maksed, sealhulgas ka kauba kohaletoimetamise eest. Kui tarbija on valinud kauba kohaletoimetamise viisi, mis ei ole müüja pakutud odavaim kohaletoimetamise viis, ei ole müüjal kohustust hüvitada tarbija lisakulutusi. Müüja kasutab makse hüvitamiseks sama makseviisi, mille valis tarbija tellimust esitades, juhul kui tarbija ei nõustu mõne muu tagastusviisiga, mis ei tekita lisakulutusi.

8.6. Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui seda on kasutatud muul eesmärgil kui kauba iseloomu, omaduste ja talituse kontrollimiseks (kauba kontrollimine). Tarbijal peab olema võimalus avada pakend, et kaup kätte saada. Kui kaupa on võimalik kontrollida pakendit rikkumata, siis tuleb rikkumata originaalpakend säilitada. Sama kehtib ka kohustuse kohta säilitada kaitsekile, millesse on kaup pakitud ja mis tuleb eemaldada ainult siis, kui see on vajalik kauba kontrollimiseks. Kui tarbija on kasutanud toodet muul eesmärgil kui kauba kontrollimiseks, võib kauba väärtuse vähenemine, mille eest tarbija vastutab, tekitada ka vajaduse toodet puhastada või parandada. Müüjal on õigus loobuda hinna hüvitamisest, kui kaup tagastatakse talle seisukorras, mis ei võimalda seda enam edaspidi müüki panna (näiteks hügieeni või ohutuse tagamise tõttu). Sellisel juhul saadab müüja kauba tagasi tarbijale. Kui tarbija tagastab kauba osaliselt, võib Philips loobuda terve summa tagasi maksmisest, kuni kaup on tagastatud täielikult või tarbija on esitanud vastava selgituse.

8.7. Müügilepingut ei ole võimalik lõpetada, kui teenuse objekt on ebastandardne toode, mis on valmistatud tarbija spetsifikatsiooni järgi või on mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks (kui e-pood pakub sellist varianti) ja kui osutatav teenus on lepingu järgi toode, mida tarnitakse suletud pakendis ja mida ei ole võimalik pärast pakendi avamist tagastada terviseohutuse või hügieeninõuete tagamise tõttu, kui pakend on avatud pärast kauba kohaletoimetamist; seda välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Tooted, mis ei ole nende tingimuste järgi tagastatavad, märgistatakse e-poes vastavalt.

8.8. Kogu teabe kauba tagastamise kohta, sealhulgas: 1) teabe kauba ohutuse kohta selle transportimiseks ja kauba tagastamise jaoks vajaliku muu teabe; 2) teabe tarbija poolt tehtud kauba kontrollimise ulatuse kohta; 3) teabe kaupade kohta, mida ei saa tagastada; ja 4) teabe tellimuse staatuse kohta võite leida veebisaidilt https://www.shop.philips.ee.

 1. E-poe teenused ja teenuste kasutuslepingu lõpetamine

9.1. Philips tegutseb pidevalt selle nimel, et tõsta teenuste kvaliteeti. Teenuste vigade või tehniliste probleemide korral peab kasutaja teavitama Philipsit; kontaktinfo on neis kasutustingimustes kirjas. Philips püüab viivitamata taastada teenuste asjakohase toimimise. Kasutaja võib ka iseseisvalt teha kindlaks ja parandada profiili redigeerides vigu, mis on andmete sisestamisel tekkinud.

9.2. Kasutaja kohustus on kinni pidada kasutustingimustest ja mitte teha midagi, mis võib häirida teenuse asjakohast toimimist, näiteks kasutada spetsiaalset tarkvara ja seadmeid. Kasutajal on kohustus:
– kasutada e-poodi niimoodi, et see ei häiriks selle toimimist, näiteks ei tohi kasutada spetsiaalset tarkvara ja seadmeid;
mitte teha selliseid toiminguid nagu lubamatu kommertsinfo saatmine või paigutamine e-poodi (spämm) ning IT-toimingud või mis tahes muud toimingud eesmärgiga hallata teavet, mida ei ole kasutajale ettenähtud;
– kasutada e-poodi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, üldistele kasutustingimustele ja selles valdkonnas kehtivatele üldistele reeglitele;
– mitte pakkuda ega avaldada teavet, mis on kohaldatavate õigusaktide järgi keelatud;
– kasutada e-poodi niimoodi, et see ei tekitaks ebamugavusi teistele kasutajatele ja müüjale ning pidada kinni nende õigustest (sealhulgas õigusest eraelu puutumatusele);
– kasutada e-poes olevat mis tahes teavet ainult isiklikeks vajadusteks; teave, sealhulgas kaupade piltide ja kirjelduste kasutamine muudel eesmärkidel on lubatud ainult volitatud isiku kirjaliku loaga;
– mitte teha selliseid toiminguid nagu teiste kasutajate kontode kasutamine või kontode kättesaadavuse häirimine, sealhulgas kasutajanime ja parooli ühine kasutamine teiste kasutajatega, ning IT-toimingud või mis tahes muud toimingud, mille eesmärk on sisestada paroole teiste kasutajate kontodele.

9.3. Philips võib viivitamata keelata kasutajal e-poe kasutamise ja piirata tema juurdepääsu mõnele või kõigile e-poe ressurssidele või teenustele, kui kasutaja ei pea kinni üldistest kasutustingimustest, näiteks kui kasutaja:
– on registreerides või tellimust esitades edastanud valesid, ebatäpseid või vananenud isikuandmeid, mis eksitavad või rikuvad kolmandate isikute õigusi;
– on e-poodi kasutades rikkunud kolmandate isikute õigusi;
– on teinud midagi muud, mis ei vasta kehtivatele seadustele ja üldistele kasutustingimustele.

9.4. Selleks, et tagada kasutaja juurdepääs sõlmitud lepingule, saadetakse talle teade ülal mainitud e-posti aadressile (kinnitus konto loomise kohta). Lepingu sisu registreeritakse ja kinnitatakse lisaks ka Philipsi IT-süsteemis.

9.5. Kumbki osapool võib lõpetada lepingu e-teenuste pakkumise kohta (poe taristu (konto) kasutamise kohta) mis tahes ajal ja oma tegevust põhjendamata tingimusel, et teine pool saanud õiguse enne lepingu ja allpool olevate tingimuste kehtivuse lõppemist.

9.6. Registreerunud kasutaja lõpetab lepingu teenuste pakkumise kohta kustutades oma konto, kui taotleb selle kustutamist (valikuvõimalus konto alajaotuses) või palub teenusepakkujal konto kustutada (mõlemal juhul kustutatakse konto 5 päeva jooksul pärast seda, kui kasutaja on konto kustutanud või palunud selle kustutada).

9.7. Tuleb meeles pidada, et tarbijakaitseseaduse järgi on kasutajal, kes on ostja, sõltumata konto kustutamise võimalusest mis tahes ajal ja sõltumata õigusest taganeda müügilepingust õigus taganeda ka lepingust teenuste pakkumise kohta e-poes 14 päeva jooksul alates selle sõlmimise kuupäevast oma tegevust põhjendamata ja ilma igasuguste kuludeta. 14-päevane tähtaeg tähendab, et piisab, kui saata teave tarbija õiguse kohta taganeda lepingust enne lepingu lõppemise tähtaja kättejõudmist. Kehtivad 8. punktis loetletud lepingust taganemise tingimused.

 1. Garantii ja käendus ning kasutatud seadmete tagastamine [garantii]

10.1. E-poest ostetud kaupadele antakse tootjagarantii tingimustel, mis on kirjas seadmetele lisatud dokumentides ja veebisaidil www.philips.ee.

10.2. Kolmandate isikute tooted. Nende kaupade puhul, mis ei ole Philipsi tooted (sealhulgas tooted, mis on tootepakkides või mida pakutakse allahindluste ajal), võib mis tahes garantiinõudeid täita vastavalt nende tootjate antud garantii tingimustele. Mis tahes selliste toodete tootjagarantiide puhul tuleb kõik garantiinõuded alguses esitada tootjale. Sellisel juhul ei anna müüja kaubale garantiid.

10.3. Kui müüja pakutud toode ei vasta garantiile, parandab või vahetab müüja toote välja või hüvitab selle ostuhinna pärast toote tagastamist oma vahenditest, kui garantiis ei ole kirjas teisiti.

10.4. Kui on vaja infot tootjagarantii kohta, tuleb ühendust võtta klienditoeosakonnaga telefoni teel 6683062 (kõnele rakendub operaatori tariif) esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00, et saada teavet selle kohta, kuidas edasi tegutseda. Garantii kehtib 24 kuud alates kauba ostukuupäevast. Garantii kehtib Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis.

10.5. Selleks, et korralikult kontrollida konstateeritud defekte, peab toode olema komplektne, sellel peavad olemas olema kõik lisad (laadimisseade, toiteallikas, kaablid jne), mis mõjutavad selle toimimist (lisad) või võivad põhjustada toote defekti.

10.6. Toode peab olema pakitud nii, et oleks tagatud selle turvaline transportimine ja käsitlemine. On soovitatav pakkimiseks kasutada originaalpakendit, sest see on välja töötatud toote turvalise transportimise tagamiseks.

10.7. Garantii ei välista, piira ega peata tarbija õigusi, mis on seotud müüdud toote defektide garantii tingimustega.

Toote defekt

10.8. Kui müüdud toode on defektne, määrab müüja vastutuse aluse ja ulatuse tarbija ees kindlaks tsiviilseadustik, tarbijakaitseseadus ja infoühiskonna teenuse seadus. Müüja kohustus on tagada ostjale defektideta toode.

10.9. Täpsem teave selle kohta, kuidas kasutada tarbija õigust esitamaks müüjale toote defekti kohta kaebust, on nende üldiste kasutustingimuste 2. lisas.

 1. Suhtlus e-poega
  E-poega võib ühendust võtta telefoni teel 6683062 või kasutades kontaktivormi.
 2. Isikuandmed

12.1. E-poele esitatud isikuandmete (edaspidi andmed) haldaja on müüja SIA Philips Baltic, registreeritud aadressil Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads LV-2167.

12.2. Müüja töötleb andmeid järgmistel eesmärkidel:
– kontode haldamine;
– tellimuste täitmine;
– kaebuste läbivaatamine;
– vastuste andmine kasutajate esitatud küsimustele kontaktivormides, mis on saadaval e-poe saidil.
– Maksete töötlemine – (isikuandmed edastatakse maksete teostamiseks autoriseeritud töötlejale Maksekeskus AS-le).

12.3. Andmete töötlemise õiguslik alus on teenusepakkumise lepingu koostamine ja sõlmimine kasutaja ja Philipsi vahel (27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)). Andmeid töödeldakse ka müüja juriidiliste kohustuste täitmiseks (õigusaktid, maksualased tingimused) (GDPR). Andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik tellimust täita või teenust pakkuda.

12.4. Tellimuse täitmiseks töödeldakse selliseid andmekategooriaid: eesnimi, perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress (riik, linn, sihtnumber, tänav, majanumber/korterinumber), telefoninumber (tarbija ja tellimuse kohaletoimetaja vaheliseks suhtluseks).

12.5. Konto loomiseks ja haldamiseks töödeldakse selliseid andmekategooriaid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress. Kui tellimuse esitamiseks kasutatakse kontot, on kontol näha ka telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress (edaspidiste tellimuste jaoks).

12.6. Tellimuse kohta käivad andmed säilitatakse kuni 6 aastat, et vaadata läbi võimalikud pretensioonid, mis on seotud garantiiga või mis tulenevad maksualasest seadusandlusest.

12.7. Müüja informeerib, et konto kustutatakse, kui ühe aasta jooksul ei ole kontol tehtud ühtegi tegevust. Ei kustutata neid andmeid:
– mille edaspidise töötlemise vajaduse määravad kehtivate seaduste sätted;
– mille edasine töötlemine tuleneb kasutajaga sõlmitud eraldi kokkuleppest, tingimustest, millega kasutaja nõustus, või kasutaja esitatud taotlustest. Kasutaja kontaktivormidesse sisestatud andmeid töödeldakse kaebuste läbivaatamiseks ja neile vastamiseks. Seaduse järgi säilitatakse isikuandmed ajal, mida on vaja taotluse töötlemiseks.

12.8. Kui seadus nõuab, võib müüja töödelda andmeid kauem kui eelnevates tingimustes kirjas.

12.9. Tellimuse kohaletoimetamise aadress (ja telefoninumber), mida kasutatakse tellimuse täitmiseks, saadetakse postiettevõttele/kullerfirmale tellimuse kohaletoimetamiseks. Kasutaja andmed võidakse edastada ka finantsasutustele selleks, et kasutaja võiks tellimuse eest tasuda. Finantsasutused kui ettevõtted, mis pakuvad tarbijale makseteenust, töötlevad andmeid iseseisvalt.

12.10. Andmed edastatakse ka ettevõttele Philips Koninklijke N.V. Eindhovenis, kui ostja loob hiljem My Philipsi konto ja kasutab selleks samu andmeid, mida on kasutatud e-poes.

12.11. Andmeid kaitstakse tehniliselt ja korralduslikult, et tagada kehtivatele seadustele vastav kaitse.

12.12. Müüja ei saa andmeid kolmandatelt isikutelt ega üldiselt kättesaadavatest allikatest ja töötleb ainult kasutaja esitatud andmeid.

12.13. Kasutajatel on õigus:
– saada teavet andmete töötlemise kohta, sealhulgas töödeldud andmekategooriate ja andmete võimalike saajate kohta;
– nõuda valede andmete parandamist, samuti täiendada vääri andmeid;
– nõuda andmete kustutamist, mitte nõustuda nende töötlemisega;
– nõuda andmete töötlemise piiramist vastavalt juriidilistele nõuetele;
– edastada andmeid kasutaja valitud kolmandatele isikutele, võttes müüjalt andmed vastu vormingus, mis võimaldab nende edastamist;

– esitada kaebus järelvalveasutusele, s.o. Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, mis asub aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, kui on kindlaks tehtud, et andmete töötlemisel ei ole seadusest kinni peetud.

12.14. Kõik nõuded, küsimused ja ettepanekud, mis on seotud andmete töötlemisega, tuleb saata meie andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil privacy@philips.com või kirja teel ettevõttele SIA Philips Baltic aadressil Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads LV-2167.

12.15. Isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutustingimusi kirjeldavad detailsemalt Philipsi küpsistepõhimõtted, mis on saadaval aadressil https://www.philips.ee/a-w/kupsistepohimotted.html , ja privaatsusteade, mis on saadaval aadressil https://www.philips.ee/a-w/privaatsusteade.html

 1. Vaidlused ja kohaldatavad õigusaktid

13.1. Philips teeb omalt poolt kõik, et lahendada vaidlused kiiresti ja tõhusalt. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas Philips lahendab vaidlusi, on teil õigus anda asi pädevasse Eesti kohtusse. Sellega välistatakse kategooriliselt võimalus kohaldada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta.

13.2. Küsimustele, mida ei ole käsitletud nendes üldistes kasutustingimustes, kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, näiteks tarbijakaitseseadust, infoühiskonna teenuse seadust ja tsiviilseadustikku.

 1. Lõpptingimused

14.1. Teave e-teenuste kasutamisega kaasneda võivate tavalisemate ohtude kohta: Philips hoiatab ohtude eest, mis võivad tekkida e-teenuste kasutamisel, näiteks, võimalus saada kahjulik tarkvara, võimalus puutuda kokku isikliku ja konfidentsiaalse info saamisega seotud turvariske loova tegevusega, mille eesmärk on varastada identifitseerivat teavet (näiteks kui kasutatakse eksitavaid e-teateid, mis meenutavad autentseid teateid, konstateeritakse krüptograafilise süsteemi puudusi, püütakse neid ära kasutada ning andmeid püüda), võimalus saada eksitavaid e-kirju, mis meenutavad autentseid e-kirju ja loovad illusiooni vajadusest jagada isiklikku ja konfidentsiaalset teavet kasutaja kohta ja võimalus puutuda kokku sanktsioneerimata pealtkuulamisega, mille jaoks kasutatakse arvutiprogrammi, mille ülesanne on püüda võrgust väljaminevaid andmeid ja neid võimalusel analüüsida (nuhkvara).

14.2. Üldised kasutustingimused kehtivad e-poe tegutsemisperioodil. 14.5. punktis loetletud tähtsatel põhjustel võib Philips  katkestada e-teenuste pakkumise e-poes, sealhulgas kontode haldamisteenuse pakkumise, saates välja sellekohase teabe ja toimides allpool kirjeldatud korras.

14.3. Kui üldistesse kasutustingimustesse tehakse muudatusi, teavitatakse nendest e-poe kontot omavaid kasutajaid e-kirja teel vähemalt 7 päeva enne muudatuste jõustumist. Samuti avaldab Philips teate üldistesse kasutustingimustesse tehtud muudatuste kohta e-poe saidil. Üldiste kasutustingimuste uus tekst pannakse pärast muudatuste tegemist e-poodi üles. Üldiste kasutustingimuste muudatused jõustuvad Philipsi määratud kuupäeval, mis ei või olla varem kui 7 päeva alates selle sisu avaldamisest e-poe veebisaidil.

14.4. Kui sellel ajal, mis on möödunud alates viimasest süsteemi sisselogimisest, on e-poe kasutustingimusi muudetud, peab tarbija nendega nõustuma või mitte nõustuma. Kui tarbija ei nõustu pärast muudatuste tegemist üldiste kasutustingimustega, siis ei ole tal enam võimalik e-poest oste sooritada.

14.5. Philipsil on õigus muuta üldisi kasutustingimusi järgmistel tähtsatel põhjustel:
– täitmaks kohustusi, mis tulenevad kohtu lõppotsusest või haldusasutuste otsustest;
– tegemaks seaduste või üldiste kasutustingimuste järgi muudatusi, mis on otseselt seotud turvakaalutlustega, sealhulgas need, mis on seotud e-poe kasutamisega;
– tegemaks olulisi muudatusi e-poe toimimiseks, sealhulgas muudatusi, mis on seotud tehnilise progressiga, näiteks muudatustega Philipsi süsteemides. Need muudatused tuleb ellu viia nii, et need oleksid kooskõlas kasutajate õigustega. Kasutajal, kes ei nõustu üldistes kasutustingimustes tehtud muudatustega, on õigus mis tahes ajal oma konto kustutada.

14.6. Tarbijate tellimused, mis on esitatud enne kasutustingimuste muudatuste jõustumist, täidetakse eelnevalt kehtinud kasutustingimuste järgi.

14.7. Kasutustingimused jõustuvad 12.03.2020

 1. 1. lisaTagastusblankett

_____________________
Koht, kuupäev
_____________________
Tarbija ees- ja perekonnanimi
_____________________
Aadress
_____________________
Tellimuse number

SIA Philips Baltic
Registreeritud aadressil Ziedleju iela 2, Mārupe,
Mārupes novads LV-2167
Taotlus interneti teel sõlmitud lepingust taganemiseks

Tellimuse number:_____________________:
Teatan, et taganen nende kaupade müügilepingust täies ulatuses: _____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
* Tarbija allkiri

* kui blankett saadetakse trükitult

 1. 2. lisakaebuste esitamise tingimused ja kord

I Kaebused garantii kohta müügilepingu järgi

 1. Müügilepingu kohta võib tarbija esitada kaebuse e-posti teel, kasutades kontaktivormi saidil www.philips.ee , saata see posti teel Philipsile või edastada kaebus klienditeenindusosakonnale telefoni teel 6683062 (kõnele rakendub operaatori tariif) esmaspäevast reedeni kell 09.00–17.00.
 2. Soovitame tarbijal tuua kaebuse kirjelduses välja: (1) kaebusega seotud teabe ja asjaolud, näiteks defekt ja kuupäev; (2) nõuda kauba kohaletoimetamist vastavalt müügilepingule või nõuda hinna alandamist või esitada teade müügilepingust taganemiseks (lisa); ja (3) kaebuse esitaja kontaktinfo. Nende andmete esitamine lihtsustab ja kiirendab kaebuste läbivaatamist Philipsis.
 3. Philips vaatab läbi tarbija kaebuse hiljemalt kuu aja jooksul alates selle kättesaamisest.
 4. Kui Philips vastab tarbija kaebusele või pakub tarbijale garantiid, tuleb kaup tagastada Philipsile. Tarbijale pakutakse võimalust tagastada kaup arvel kirjas olevale Philipsi aadressile või anda kaup Philipsi määratud kullerile. Kui defekti, toote tüübi või toote paigaldamisviisi tõttu ei ole võimalik tarbijal toodet garantiisse anda või see on väga keeruline, pakutakse tarbijale selles temaga eelnevalt kokku leppides võimalust, et Philipsi toode jääb sinna, kus see asub.

II Kaebused pakutud teenuste kvaliteedi kohta

 1. Teavitame, et tarbijal on õigus esitada kaebus elektrooniliselt pakutud teenuste (Philipsi e-poes) kvaliteedi kohta. Eesti Vabariigi tarbijakaitseseaduse 24. paragrahvi 5. osa järgi on teenuspakkuja kohustatud vastama tarbija kaebusele 15 päeva jooksul alates selle kättesaamisest.
 2. Tarbija võib esitada kaebuse e-posti teel, kasutada kontaktivormi veebisaidil www.philips.ee , saata kaebuse posti teel Philipsile või helistada klienditeenindusosakonnale telefonil 6683062 (kõnele rakendub operaatori tariif) esmaspäevast reedeni kell 09.00–17.00.
 3. Kaebuse esitamise protseduuri kasutamine ei ole tarbijale kohustuslik ja ei välista, piira ega jäta tagamata õigust kasutada kohtumenetlust, mida reguleerivad sellele kohaldatavad seadused.

III Teave võimaluse kohta lahendada vaidlused kohtuväliselt

 1. Täpsem teave kasutaja võimaluste kohta lahendada kaebused kohtuväliselt on saadaval tarbijakaitseameti kodulehel: https://www.ttja.ee/et/uudised/nouanded-tarbijavaidluste-komisjoni-poordumiseks
 2. Tarbijal on sellised võimalused kasutada kohtuväliseid vahendeid kaebuste läbivaatamiseks ja hüvitamiseks:
 3. Tarbijal on õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole, mis on kirjas tarbijakaitseseaduse paragrahvis 26.3, palvega lahendada vaidlus, mis on tekkinud tarbija ja müüja või teenusepakkuja lepingukohustustest ja on seotud kauba müügi- või teenusepakkumise lepinguga.
 4. Tarbija võib saada tasuta abi vaidluste lahendamiseks Eesti tarbijakaitseametist. Tarbijakaitseamet pakub tarbijatele tasuta teavet telefoni teel +372 6201707 või e-kirja teel info@ttja.ee
 5. Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ei ole kohustuslik ja see ei välista, piira ega vabasta kohtumenetlusest, mida reguleerivad vastavad seadused.
 6. Võib kasutada tarbijavaidluste lahendamise internetipõhist platvormi, mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta ning määruse (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi nr 2009/22/ЕС muudatustele (määrus tarbijavaidluste kohta).