Philips Store privaatsusteade

Philips Store, või selle sidus- või tütarettevõtted („Philips Store“, „meie“ või „meid“) soovivad, et oleksite teadlikud, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja avalikustame. Selle privaatsusteate eesmärk on aidata teil mõista meie privaatsusmeetmeid, sh milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume, mida me nendega teeme ja kuidas neid kaitseme, aga ka teie kui üksikisiku õiguseid.

Ettevõte, mis haldab Philips Store aadressil https://www.Philips.lv, mis pakub sellel aadressil kättesaadavaid teenuseid, sh Tooteid müügiks, on UAB Trimis, 304892457, Vilniaus m. sav. Vilnius m. J. Jasinskio g. 4-15, kes tegutsev osaühingu „PHILIPS BALTIC“ nimel, aadress Ziedleju tänav 2, Marupe, Marupe maakond, LV-2167, registreerimisnumber 40003127690.

Tutvustus

Philips Store  tänab teid huvi eest, mida olete meie ettevõtte, toodete ja teenuste suhtes üles näidanud meie veebisaitide (www.Philips.ee) või seotud teabevahetuskanalite, sealhulgas kuid mitte ainult meie sotsiaalmeedia leheküljed ja/või kanalid ja blogid (kõik koos „Philips Store  leheküljed“) kaudu. See privaatsusteade kehtib isikuandmetele, mida me kogume või töötleme seoses teie tegevusega Philips Store  lehekülgedel.

Philips Store ga saab suhelda Philips Store  lehekülgede kaudu, meie tooteid/teenuseid ostes ja kasutades, turunduspakkumiste, aga ka meie klienditoe kaudu. Vastavate toimingute osapooleks võivad olla külastajad, kliendid, ärikliendid, tarnijad ja/või äripartnerid.

Philips Store töötleb isikuandmeid ka väljaspool Philips Store  lehekülgede konteksti ja selleks on vajalik eraldi privaatsusteade (nt Philips Store  rakendused või Philips Store  teadusprojektid või teised spetsiaalsed veebisaidid või portaalid). Millal iganes või kus iganes see aset leiab, teavitab Philips Store  sellest sõnaselgelt sellest privaatsusteatest erinevas privaatsusteates.

Privaatsuse kaitsmisel üleilmse lähenemise loomiseks ja üle kogu maailma asuvate Philips Store  ettevõtete vahel ettevõttesisese andmeedastuse võimaldamiseks on Philips Store  vastu võtnud kontserni siduvad eeskirjad, mida nimetatakse Philips Store  privaatsuseeskirjadeks. Philips Store  privaatsuseeskirjade kohta leiate lisateavet Philips Store  privaatsuse veebisaidilt (www.Philips.ee).

Peale selle on teie privaatsus meile väga oluline. Olete Philips Store  lehekülgi külastades näidanud meie suhtes üles usaldust ja me hindame seda. Seetõttu on meie eesmärk teie privaatsust alati kaitsta.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks me seda teeme?

Meie privaatsusteates mõistet „isikuandmed“ kasutades peame silmas andmeid, mis on teiega seotud ja võimaldavad teie isikut tuvastada, kas siis otseselt või koos teiste andmetega, mis meil teie kohta olla võivad.

Philips Store konto andmed

Meie teenuste kasutamiseks ja internetiostude tegemiseks saate Philips Store  veebikonto luua.

Meie teenuste kasutamiseks ja internetiostude tegemiseks saate Philips Store  veebikonto luua.

Philips Store konto loomisel kogume järgmiseid isikuandmeid:

 1. nimi;
 2. sünniaeg või vanus;
 3. tervitus;
 4. e-posti aadress;
 5. parool;
 6. riik ja eelistatud keel, mis määratakse konto loomiseks kasutatud Philips Store lehekülje laiendatud internetiaadressi alusel;
 7. kui otsustasite Philips Store konto loomiseks kasutada oma sotsiaalmeedia kontot, võib meil olla ligipääs teie sotsiaalmeedia profiili andmetele, mida nõustute meiega jagama;
 8. Peale selle võime vajada järgmiseid andmeid, kui suhtlete Philips Store ga kui professionaal (s.t äriklient, tarnija ja/või äripartner):

○ ettevõtte nimi

○ ettevõtte aadress

○ ettevõtte telefoninumber

○ organisatsiooni tüüp

○ ametinimetus/eriala

○ kliendikonto number

Kasutame neid isikuandmeid teie Philips Store  konto loomiseks ja säilitamiseks. Saate Philips Store  kontot erinevate teenuste puhul kasutada. Kui kasutate Philips Store  kontot mõne teenusega seoses, võime teie Philips Store  kontoga seoses täiendavaid isikuandmeid vajada. Järgmistes lõikudes kirjeldatakse teenuseid, mida võite kasutada, ja millised isikuandmed teie Philips Store  kontole nende teenuste kasutamisel lisame.

Philips Store  konto luuakse teile ainult teie soovi korral. Seetõttu peame teie konto andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Maksete töötlemine – (isikuandmed edastatakse maksete teostamiseks autoriseeritud töötlejale Maksekeskus AS-le).

Ost ja andmete registreerimine

Saate Philips Store tooteid ja teenuseid meie veebipoest osta ja oma toote registreerida

Toodete/teenuste ostmisel ja toote teie poolt registreerimisel kogume järgmiseid isikuandmeid:

 • Tarne- ja arve aadress;
 • telefoninumber;
 • arve ajalugu, mis hõlmab ostetud Philips Store toodete/teenuste ülevaadet;
 • üksikasjad meie klienditeenindusosakonnaga teie ostu või internetis ostmist puudutavate küsimustega seises;
 • teie registreeritud toote/teenuse üksikasjad, nagu toote/teenuse nimetus, tootekategooria, toote mudeli number, ostukuupäev, ostu tõendav dokument.

Kasutame neid isikuandmeid teie ostutellimuse täitmiseks ja/või toote registreerimiseks. Kui teil on Philips Store  konto, saate samuti oma toote registreerida. Philips Store  kontoga sisselogimise korral lisatakse teie ostu ja registreerimise andmed teie Philips Store  kontole. Kui ostate Philips Store  tooteid/teenuseid „külastajana“, kasutama teie ostu ja registreerimise andmeid teie ostutellimuse täitmiseks, kuid ei lisa andmeid teie Philips Store  kontole.

Toodete ostmine ja registreerimine toimub ainult teie soovi korral. Seetõttu peame teie ostu ja registreerimise andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

 Reklaamkirjade andmed

Saate soovi korral end turundus ja reklaamkirjade saajaks registreerida.

 • Turundus ja reklaamkirjade saajaks registreerimise korral kasutame järgmiseid isikuandmeid:
 • E-posti aadress (kui teil ei ole kontot);
 • teie Philips Store konto andmed;
 • sünniaeg või vanus;
 • teie tegevus Philips Store lehekülgedel, Philips Store  mobiilirakendustes; e-kirjad, millele olete klõpsanud ja mille avanud, ning ürituste külastamine.

Kasutame neid isikuandmeid, et saata teile reklaamkirju – teie eelistuste ja tarbimiskäitumise järgi – Philips Store  toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta.

Philips Store  grupi ettevõtted võivad teile reklaamkirju edastada e-postiga, SMSiga või kasutades teisi digitaalseid kanaleid, nagu mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia.

Selleks, et kirjad vastaksid teie eelistustele ja tarbimiskäitumisele, ning et pakkuda teile parimat, isikupärast teenust, võime analüüsida ja kombineerida kõiki teie konto andmetega seotud andmeid ja andmeid teie tegevuse kohta Philips Store  saitidel. Samuti võime kasutada neid andmeid meie kliendisegmentide loomiseks ja näitamaks, millised meie tooted ja/või teenused kasutajatele huvi pakuvad, ning meie turunduseesmärkide saavutamise jälgimiseks.

Philips Store  annab teile õiguse reklaamkirjade vastuvõtmise nõusolekust igal ajal loobuda; selleks saab klõpsata iga meil saadud reklaamkirja lõpus oleval tellimusest loobumise lingil.

Võime e-kirjaga saata ka Philips Store  pressiteateid (pressi e-teadete andmeid). Kui Philips Store  saadab pressiteate, töötleb Philips Store  teie nime, kontaktandmeid (nt e-posti aadress) ja ettevõtte andmeid.

Reklaamkirjadega seoses töödeldakse teie isikuandmeid teie vabatahtliku nõusoleku alusel; selline alus on määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõike a kohaselt seaduslik. Kui Philips Store  töötleb teie isikuandmeid nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolekust igal ajal loobuda ilma, et see mõjutaks nõusolekust loobumise eelse andmete töötlemise seaduslikkust.

Võistluse andme

Võite otsustada meie Philips Store lehekülgede kaudu auhindade saamises, võistlusmängudes või teistes võistlustes (võistlus) osaleda.

Võistluses osalejaks registreerimise korral kasutame järgmiseid isikuandmeid:

 • teie konto andmed juhul, kui osalete pärast Philips Store kontole sisselogimist;
 • teie sotsiaalmeedia profiili andmed juhul, kui osalete oma sotsiaalmeedia konto kaudu;
 • ees-, perekonnanimi;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • füüsiline aadress;
 • sünniaeg või vanus;
 • teie genereeritud ja edastatud materjalid või sisu, mis võimaldab teil auhindade saamises, võistluses, mängus vms osaleda.

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et saaksite osaleda, teie isiku tuvastamiseks, pettuse ennetamiseks/tuvastamiseks ning teile auhinna edastamiseks (võidu korral).

Peame teie võistluses osalemise andmeid eelnimetatud kontekstis töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Internetis antava tagasiside andmed

Võite veebihinnangute kaudu anda tagasisidet, esitada kommetaare, küsimusi ja arvustusi (internetis antav tagasiside).

Kui kasutate seda võimalust, töötleme järgmiseid isikuandmeid:

 • Teie küpsise-ID;
 • teie tagasiside / kommentaarid / küsimused / teie arvustuse ülevaade;
 • teie kontaktandmed juhul, kui need meile edastate (nimi, e-posti aadress, telefoninumber).

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et edastada Philips Store le olulist teavet Philips Store  lehekülgede või toodete / teenuste valiku täiustamise kohta.

Eeldame, et teie internetis antava tagasiside andmete töötlemise aluseks on Philips Store  õigustatud huvi Philips Store  lehekülgi ning meie toodete ja teenuste valikut täiustada, ning et andmete töötlemine määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõike f kohaselt seaduslik.

Ürituste andmed

Philips Store  võib andmeid koguda ürituste, veebiseminarida või messide („üritus“) tarvis, millel soovite osaleda ja millele Philips Store  lehekülgede kaudu registreerida. Üritusele saate registreerida Philips Store  lehekülgede kaudu või mõne teise organiseeriva ettevõtte kaudu.

Üritusele registreerimise korral töötleme järgmiseid andmeid:

 • konto andmed;
 • ees- ja perekonnanimi;
 • e-post;
 • riik;
 • tervitus;
 • huvi toote/teenuse vastu.

Peale selle vajame ka järgmiseid andmeid, kui suhtlete Philips Store ga kui professionaal:

 • valdkond;
 • asutus;
 • mobiilsus;
 • huvipakkuvad tooted;
 • kuupäev;
 • ajavahemik;
 • töötelefon;
 • asjaomane toitumisalane teave.

Üritusele registreerimise korral nõustute Philips Store lt saama sündmusega vahetult seotud teateid, näiteks ürituse toimumise asukoha ja kellaaja kohta.

Peame ürituste andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Sotsiaalmeedia kanalite jälgimise andmed

Kui olete tegev või suhtlete sotsiaalmeediakanalites / lehekülgedel / kampaaniates ja blogides (nt kui klõpsate „meeldib“ või „jaga“, postitate ja jagate kommentaare ning kui annate hinnanguig ja esitate arvustusi), töötleb teie isikuandmeid kolmas isik, kes osutab Philips Store le sotsiaalmeedia kanalite jälgimise teenust. See tähendab, et sotsiaalmeedia kanalite jälgimise teenust osutav kolmas isik säilitab koopia teie poolt internetis avalikult tehtavatest toimingutest, millele kolmas osapool meile ligipääsu on andnud.

Meie poolt kogutavad isikuandmed hõlmavad sotsiaalmeedia kontekstis teie esitatud, avalikult ligipääsetavaid andmeid, mille saame asjaomaselt sotsiaalmeedia teenuse pakkujalt sotsiaalmeedia kanalite jälgimise teenust pakkuvalt kolmandalt isikult; nendeks andmeteks on näiteks nimi, sugu, sünnipäev või vanus, koduleht, profiili foto, ajavöönd, e-posti aadress, riik, huvid ning teie postitatud/jagatud kommentaarid ja sisu.

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et saada ülevaade, mida inimesed meist ja meie kaubamärkidest arvavad, ning et saada teavet asjaomaste mõjutegurite kohta veebis ja/või täiustada Philips Store  tooteid ja teenuseid ning/või alustada teiega reklaamialast vestlust (teie meile või meie konkurentidele suunatud küsimuste/taotluste järgi).

Peame sotsiaalmeedia kanalite jälgimise andmete eelnimetatud kontekstis Philips Store  õigustatud huvi alusel töötlemist meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest f tulenevalt seaduslikuks.

Klienditeeninduse andmed

Võite suhelda meie klienditeeninduskeskustega.

Kui võtate ühendust klienditoega või suhtlete ühe Philips Store  klienditeeninduse töötajaga e-kirja vaheldusel, telefoni teel või kirjavahetuse läbi (nt vastusekaart), kasutame järgmiseid isikuandmeid:

 • Teie konto andmed;
 • teie kõnesalvestus ja -ajalugu, ostuajalugu, teie küsimuste sisu või esitatud taotlused.

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et osutada teile tarbija- ja klienditoe teenust (milleks võib olla toote või teenusega seotud teenus), vastata teie päringutele, täita teie taotlusi ja osutada teile asjaomast klienditeenindust, nagu näiteks remonditeenus või toodete/teenuste lunastamine. Kasutame neid isikuandmeid ka selleks, et täiustada, parandada ja kohandada meie tooteid ja teenuseid, täita nõuetele vastavuse standardite nõudeid ja oma klienditeeninduse töötajaid koolituse raames õpetada.

Kui me osutame seda teenust teiega sõlmitud lepingu alusel, peame teie isikuandmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Teistel juhtudel peame teie isikuandmete eelnimetatud kontekstis Philips Store  õigustatud huvi alusel töötlemist meile määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõikest f tulenevalt seaduslikuks.

Meie toodete ja teenuste täiustamine (Täiustamise andmed)

Kui me kasutame teie Philips Store  toodete/teenuste ja/või Philips Store  lehekülgede kasutamisel teie kohta kogutud isikuandmeid analüütilisel eesmärgil, teeme seda oma toodete/teenuste täiustamiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks. Teeme seda ka selleks, et saada üldvaade sellest, millised kliendirühmad millistest meie toodetest ja/või teenustest huvituvad.

Eeldame, et teie isikuandmete eelnimetatud kontekstis töötlemise aluseks on Philips Store  õigustatud huvi Philips Store  lehekülgi ning meie toodete ja teenuste valikut täiustada, ning et andmete töötlemine määruse (EU) 2016/679 artikli 6 lõike f kohaselt seaduslik.

Teie isikuandmete jagamine teistega

Teenuseosutajad

Võime avalikustada teie isikuandmeid:

 • oma sidus- ja tütarettevõtetele selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel;
 • meie kolmandast isikust teenuseosutajatele, kes osutavad meile teenuseid nagu veebisaidi hostimine, andmeanalüüs, makse-/arvetöötlus, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja asjaomase infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus, e-kirjade edastamine, krediidiriski maandamine, identiteedihaldus, ürituste haldus, turuteave, auditeerimine, pettuse tuvastamine ja muud teenused;
 • kolmandatele isikutele, et nad saaksid teile saata turunduskirju kooskõlas teie valikuga, kui olete sellise jagamise valinud;
 • auhindade jagamise, võistluste ja sarnaste kampaaniapakkumiste kolmandast isikust korraldajatele;
 • teistele koostööpartneritele, kellega on sõlmitud leping;
 • teie sotsiaalmeedia kontoga seotud inimestele, teistele veebisaidi kasutajatele ja teie sotsiaalmeedia konto pakkujale seoses teie sotsiaalse jagamise tegevusega. Philips Store konto ja sotsiaalmeedia konto ühendamise läbi annate meile loa andmete teie sotsiaalmeedia konto pakkujaga jagamiseks ning kinnitate, et meie jagatavate andmete kasutamisele kehtib sotsiaalmeedia osutaja privaatsuspoliitika;
 • Kui suhtlete Philips Store ga ärikliendi, tarnija või äripartnerina, võib Philips Store avalikustada isikuandmeid, mis sisalduvad teie ja/või teie ettevõtte esitatud aruannetes või teistes materjalides vastavalt kokkuleppele mõne teise äripartneri ja/või tarnijaga.

Muu kasutamine ja avalikustamised

Võime kasutada ja avalikustada teie isikuandmeid viisil, mis on meie arvates vajalik või sobiv: (a) et täita kehtivate seaduste nõudeid, mis võivad hõlmata väljaspool teie asukohariiki kehtivaid seaduseid; et vastata avaliku sektori ja valitsusasutuste (võivad hõlmata asutusi väljaspool teie elukohariiki) päringutele; et teha koostööd õiguskaitse või muul õiguslikul põhjusel; (b) et jõustada tingimusi; ja (c) et kaitsta meie, ja/või meie sidus- või tütarettevõtete, teie või teiste õigusi, privaatsust, turvalisust või vara.

Peale selle võime teie andmeid kasutada, avalikustada või kolmandale isikule edastada igasuguse reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte, omistamise; meie äritegevuse, varade või aktsiate kas täielikult või osaliselt üleandmise või muul viisil kaotsimineku korral (sh seoses võimaliku pankrotimenetluse vms).

Kolmanda isiku teenused

See privaatsusteade ei hõlma ühegi kolmanda isiku privaatsust, teavet või muid praktikaid, mille eest meie ka ei vastuta, sh kõik kolmandad isikud, kes tegutsevad veebisaidil või seoses teenustega, millele Philips Store  leheküljed lingivad. Lingi Philips Store  lehekülgedele kaasamine ei viita lingitava saidi või teenuse meie või meie sidus- või tütarettevõtete heakskiitmisele.

Peale selle ei vastuta me andmete kogumise, kasutamise, avalikustamise või turvapoliitika või -meetmete eest, mida rakendavad organisatsioonid, nagu Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM või mõni teise rakenduse arendaja, rakenduse pakkuja, sotsiaalmeedia platvormi pakkuja, operatsioonisüsteemi pakkuja, mobiilteenuse pakkuja või seadme tootja, sealhulgas ka seoses isikuandmetega, mida nendele organisatsioonidele Philips Store  lehekülgede kaudu või nendega seoses avalikustate. Nendel organisatsioonidel võivad olla eraldi privaatsusteated, -avaldused või -poliitikad. Soovitame teil tungivalt need läbi vaadata, et mõistaksite, kuidas need organisatsioonid teie isikuandmeid töödelda võivad.

Philips Store  konto ja sotsiaalmeedia konto ühendamise korral annate meile loa andmete teie sotsiaalmeedia konto pakkujaga jagamiseks, ning mõistate, et meie jagatavate andmete kasutamisele kehtib sotsiaalmeedia pakkuja privaatsuspoliitika. Teie isikuandmeid võidakse teie sotsiaalse jagamise toimingu raames jagada teie sotsiaalmeedia kontoga seotud sõpradega, teiste veebisaidi kasutajatega ja teie sotsiaalmeedia konto pakkujaga. Philips Store le on siduvaks asjaomaste kolmandate isikute privaatsusmeetmed või -poliitikad, aga ka meie endi sotsiaalmeedia majareeglid.

Kolmanda isiku küpsised ja muud jälgimissüsteemid

Kasutame küpsiseid või sarnaseid süsteeme, kui tegutsete Philips Store  lehekülgedel ja kasutate neid – kui külastate meie veebisaite, kasutate meie sotsiaalmeedia lehekülgi, saate meilt e-kirju, kasutate meie mobiilirakendusi ja/või ühendatud seadmeid. Enamikel juhtudel ei ole meil nende süsteemide kasutamise läbi kogutud andmete alusel teid võimalik otseselt tuvastada.

Kogutud andmeid kogutakse selleks, et:

 • tagada digitaalse kanali nõuetekohane toimimine;
 • analüüsida digitaalse kanali kasutamist, et saaksime mõõta meie digitaalsete kanalite toimivust ja tulemuslikkust parendada;
 • luua ühendus teie sotsiaalmeedia võrgustikega ja lugeda arvustusi;
 • aidata reklaame kohandada kooskõlas teie huvidega, nii Philips Store digitaalsete kanalite raames kui ka väljaspool nimetatud kanaleid;

Saate soovi korral küpsised kustutada; kui teatud küpsised on meie veebisaidi või rakenduste vaatamiseks ja nendel navigeerimiseks vajalikud, saab enamikke funktsioone siiski kasutada ilma küpsisteta. Lugege küpsiste ja teiste sarnaste süsteemide kasutamise ning enda valikute kohta seoses küpsistega lisateavet meie küpsiste teatest.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kuidas me teie isikuandmeid turvame?

Võtame oma organisatsioonis teie isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke organisatoorseid, tehnilisi ja haldusmeetmeid. Kahjuks ei saa ühegi andmeedastuse ega salvestussüsteemi puhul 100% turvalisust tagada. Kui teil on põhjust arvata, et teie tegevus meie leheküljel ei ole enam turvaline, teavitage meid sellest kohe kooskõlas alltoodud jaotisega „Kuidas meiega ühendust võtta?“.

Kui pikalt teie isikuandmeid talletatakse?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete hankimise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: i) ajaperiood, milleks meil on teiega kehtiv kokkulepe Philips Store  lehekülgede teie poolt külastamiseks; ii) võimalik juriidiline kohustus, mida kohustume täitma; või iii) olukord, mil talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatoorseid kontrolle).

Kohtualluvus ja piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kaasame teenuseosutajaid, ning Philips Store lehekülgi kasutades nõustute andmete edastamisega oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitseeeskirjad võivad erineda teie elukohariigis kehtivatest. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele või teenuseosutajatele mitte-EMP riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend asjaomastest riikidest on kättesaadav siin). Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP riigist riiki, milles pakutava andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea, võtnud kasutusele asjaomased meetmed, nagu meie Ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused, ja/või kui teenuseostutaja asub Ameerika Ühendriikides, on ta ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud liige. Nendest meetmetest koopia saamiseks külastage ülaltoodud linki või võtke ühendust aadressil privacy@philips.com.

Teie õigused ja valikuvõimalused

Teie õigused ja valikuvõimalused

Kui soovite esitada taotluse teie varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui sooviksite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilise koopia (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teile kohaldatavast seadusandlusest), võtke meiega ühendust aadressil privacy@philips.com.. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusandlusega.

Oma taotluses märkide sõnaselgelt, milliseid isikuandmeid sooviksite muuta, kas sooviksite oma isikuandmed meie andmebaasist eemaldada, või andke meile teada teistest võimalikest piirangutest seoses teie isikuandmete kasutamisega. Teie kaitsmiseks võime menetleda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie konto, e-posti aadressi või teiste andmetega seotud isikuandmeid, mida meile taotluse edastamiseks kasutate, ning enne taotluse töötlemist võib esineda vajadus teie isiku tuvastamiseks.

Teil on õigus  Philips Store elektrooniliste teadete saamisest loobuda. Kui te ei soovi edaspidi enam turundusalaseid e-kirju saada, klõpsake meile saadud reklaamkirja lõpus olevat tellimise tühistamise nuppu.

Pöörame tähelepanu sellele, et võime teatud andmeid säilitada aruandluse eesmärgil ja/või selleks, et lõpetada tehingud, mida enne muutmise või kustutamise taotlemist alustasite (nt kui sooritate ostu või osalete kampaanias, ei pruugi meil teie esitatud isikuandmete muutmine või kustutamine õnnestuda enne, kui vastav ost on tehtud või kampaania lõppenud). Samuti võivad meie andmebaasi ja andmetesse jääda mõned jääkandmed, mida ei eemaldata.

Proovime teie taotlust (taotlusi) töödelda nii ruttu, kui see on praktiliselt võimalik. Pöörame tähelepanu sellele, et kui loobute meilt turundusalaste e-kirjade saamisest, võime teile siiski saata olulisi organisatoorseid teateid, mille saamisest teil ei ole võimalik loobuda.

Kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi teatud  Philips Store teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, kättesaadavad olla.

Eriteave lapsevanematele

 Eriteave lapsevanematele Philips Store leheküljed ei ole kohaldatava seadusandluse kohaselt lastele suunatud ning me ei kogu lastelt teadlikult isikuandmeid. Siiski peab  Philips Store seadust täitma seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust aadressil privacy@philips.com.  Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Kuidas meiega ühendust võtta?

 Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on küsimusi Philipsi privaatsusteate või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil privacy@philips.com.  Peale selle on teil õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada.